Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

Tên Tiếng Anh: GIA PHAT COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: GIA PHAT CO.,LTD

Địa chỉ: Số 20/165 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, 

                                                                                 Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ